P a e n t i a d a u  M a r k  C o x

 C a e r f y r d d i n  C y m r u

 


Oriel 
Amdanom ni 
Cysylltwch a ni 
Arddangosiadau 
Printiau Casglwyr 

       English

       Blog

 

 

 

 

Mae Mark Cox yn arlunydd sy'n gweithio yng Nghaerfyrddin sy'n arbenigo mewn olew a dyfrlliwiau. Mae Mark yn arlunydd eclectig sy'n mwynhau gweithio ar amrywiaeth o destunau, ac yn cynhyrchu tirluniau, golygfeydd lleol, a phaentiadau morol ac arfordirol.

 

 

Mae yna ragor o baentiadau i edrych arnynt drwy glicio ar y botwm Oriel

 

 

Gyda diolch arbennig i

Gwen Saunders Jones a phawb yn y Llinell Gyswllt, Bwrdd yr Iaith Gymraeg

Rhian L Jones

Hawlfraint © 2008 Mark Cox.

             Ni ellir atgynhyrchu cynnwys y safle hwn mewn unrhyw ffurf heb ganiatād yr Arlunydd